Dwie najpopularniejsze techniki witrażowe to technika tiffanyego i technika tradycyjna.


Technika tiffanyego znajduje zastosowanie w mniejszych przeszkleniach i formach typu lampa. Technika ta ma delikatne i stosunkowo wąskie spoiny, opiera się ona na taśmie miedzianej którą okleja się brzegi szkieł które później zostaną zlutowane i połączone w jednolitą kompozycje.

Technika tradycyjna polegga na łączeniu kawałków szkła za pomocą profili ołowianych. Ta technika niezmieniła się od stuleci i znajduje zastosowanie głównie w kościołach.

Istnieją również inne techniki witrażowe mniej popularne które wyróżnia sposób łączenia szkła lub materiał użyty do tego celu. Na przykład cement, sylikon czy też klej.
Dość popularną techniką w ostatnim czasie stała się tzw. technika angielska która ma na celu stworzenie imitacji witrażu. Polega ona na wyklejaniu na bezbarwnej szybie wzoru z użyciem samoprzylepnych, kolorowych folii. Folie te imitują kolor i fakturę prawdziwego szkła. Łączenia wykleja się samoprzylepną taśmą ołowianą imitującą spoiny lub profile ołowiane.