Schemat zamówienia1 Kontakt

Pierwszy kontakt (zazwyczaj mailowy lub telefoniczny) ma na celu przedstawienie pomysłu i koncepcji na witraż oraz określenie warunków technicznych witrażu. Dla łatwiejszej rozmowy poniżej przedstawiam informacje przydatne w rozmowie:
- wielkość i kształt witrażu(np. prostokąt 40x60cm)
- miejsce zamontowania (np.drzwi wejściowe)
- kolorystyka
- motyw i styl witrażu (np. abstrakcja geometryczna lub motyw roślinny - secesyjny)

2 Spotkanie

Spotkanie odbywa się w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie.
Często jest to miejsce, w którym ma zostać zamontowany witraż, ponieważ wówczas można dokonać
ewentualnych pomiarów, wykonać zdjęcie wnętrza (dla potrzeb projektu i jego wizualizacji),
określić sposób montażu i inne kwestie techniczne.
W celu określenia Państwa upodobań i oczekiwań przedstawiam kilkaset różnych projektów witraży i kilkadziesiąt próbek szkła o różnej kolorystyce, gatunku i fakturze. Omawiamy wszystkie kwestie artystyczne, merytoryczne i techniczne dotyczące projektu.
Określam również orientacyjną cenę za witraż, która uzależniona jest od rodzaju szkieł, ilości i skomplikowania elementów. Na podstawie zebranych informacji powstają wstępne projekty witrażu.

3 Wstępny projekt

Zazwyczaj przygotowuje około trzech różnych projektów w formie kolorowych szkiców, z których klient wybiera jeden. Następnie wybrany projekt zostaje dopracowywany z uwzględnieniem wszystkich zmian
i sugestii klienta. W taki sposób powstaje gotowy projekt.

4 Gotowy projekt

Gotowy, komuterowy projekt powstaje przy zastosowaniu autentycznej kolorystyki i faktury szkieł zastosowanych później w witrażu. Oprócz samego projektu wykonuję również komputerową symulację wnętrza z witrażem, co pozwala zobrazować jak wiraż będzie się komponował z resztą wyposażenia.

5 Akceptacja projektu

Po wykonaniu gotowego projektu znana jest również konkretna cena za witraż, a więc akceptacja polega na wyrażeniu zgody na realizację witrażu w przedstawionej formie i określonej cenie. Wszystkie te informacje oraz pozostałe szczegóły zamówienia (np.czas realizacji, transport, itp)
zawarte będą w podpisanej wówczas umowie.

6 Realizacja

Przy powierzchni 1m2 witrażu, średnim stopniu skomlikowania i ilości elementów czas realizacji wznosi
od 5-10 dni roboczych.
(czas realizacji zależny jest od ilości przyjętych zleceń i może być dłuższy) . Witraże wykonywane są techniką Tiffan'ego stosowaną od XIX w. polegającą na łączeniu kawałków szkła
za pomocą taśmy miedzianej i stopu cyny z ołowiem.

7 Montaż

Generalnie rzecz biorąc witraż sposób montażu witrażu nie wiele odbiega od montażu zwykłej szyby.
Witraż może być montowany w drzwiach wewnętrznych, zewnętrznych, oknach, otworach ściennych,
stelarzach metalowych, itp. W zależności od potrzeb istnieją różne sposoby montażu, np: w ramach drewnianych, w pakietach szyb zespolonych, przy zastosowaniu profili metalowych
lub listew drewnianych, itp.